امیر حسین بنی اسد

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 29
تاریخ تولد : 1379/03/12
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین بنی اسد

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار