علیرضا قادری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1377/12/13
نام تیم : مس کرمان
علیرضا قادری

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار