حسین دوستدار

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 23
تاریخ تولد : 1371/10/25
نام تیم : مس کرمان
حسین دوستدار

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار