میلاد پورصفشکن

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1367/12/18
نام تیم : مس کرمان
میلاد پورصفشکن

پیش بینی شما از بازی چادرملو و مس کرمان