میلاد صارمی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 32
تاریخ تولد : 1368/03/31
نام تیم : مس کرمان
میلاد صارمی

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار