علی خلیلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1373/10/18
نام تیم : مس کرمان
علی خلیلی

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی