فرزاد حسین خانی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1359/12/15
نام تیم : مس کرمان
فرزاد حسین خانی

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی