حجت جهری

مسوولیت : مدیر تیم
تاریخ تولد : 1353/10/04
نام تیم : مس کرمان
حجت جهری

نظر شما در رابطه با بازی مس و سپاهان