وحید اسماعیل بیگی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 69
تاریخ تولد : 1370/12/07
نام تیم : مس کرمان
وحید اسماعیل بیگی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!