محمد علی صفیا

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1375/11/24
نام تیم : مس کرمان
محمد علی صفیا

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!