محمد رضا پورمحمد

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1365/11/18
نام تیم : مس کرمان
محمد رضا پورمحمد

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!