پیمان میری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1371/09/08
نام تیم : مس کرمان
پیمان میری

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!