محمد مهدی عسگری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 18
تاریخ تولد : 1370/02/11
نام تیم : مس کرمان
محمد مهدی عسگری

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!