محمود شفیعی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 22
تاریخ تولد : 1370/05/16
نام تیم : مس کرمان
محمود شفیعی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!