محمد خاکسارپور

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 99
تاریخ تولد : 1377/01/07
نام تیم : مس کرمان
محمد خاکسارپور

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!