جواد جلالی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1373/11/10
نام تیم : مس کرمان
جواد جلالی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!