بهرام رشیدفرخی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 21
تاریخ تولد : 1370/02/21
نام تیم : مس کرمان
بهرام رشیدفرخی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!