عظیم گوک

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1374/11/05
نام تیم : مس کرمان
عظیم گوک

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!