آرمان اکوان

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 14
تاریخ تولد : 1372/02/13
نام تیم : مس کرمان
آرمان اکوان

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!