امیر طاهر

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1378/06/03
نام تیم : مس کرمان
امیر طاهر

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!