علی تهامی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 40
تاریخ تولد : 1378/01/15
نام تیم : مس کرمان
علی تهامی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!