محمد حسین حیدری

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1372/04/20
نام تیم : مس کرمان
محمد حسین حیدری

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!