علیرضا حیدری

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 1
تاریخ تولد : 1371/09/10
نام تیم : مس کرمان
علیرضا حیدری

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!