محمد رضا مهاجری

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1343/09/19
نام تیم : مس کرمان
محمد رضا مهاجری

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با استقلال ملاثانی