محمد رضا مهاجری

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1343/09/19
نام تیم : مس کرمان
محمد رضا مهاجری

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!