عارف سعیدیان

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1351/04/02
نام تیم : مس کرمان
عارف سعیدیان

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!