امیرحسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیرحسین صالحی منش

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99