امیرحسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیرحسین صالحی منش

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟