امیرحسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیرحسین صالحی منش

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر