امیر طاهر

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1378/06/03
نام تیم : مس کرمان
امیر طاهر

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک