عرفان رشیدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 14
تاریخ تولد : 1378/10/27
نام تیم : مس کرمان
عرفان رشیدی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر