حمید رضا سپاهی

جایگاه بازی در زمین : هافیک
شماره‌ی پیراهن : 99
تاریخ تولد : 1376/11/08
نام تیم : مس کرمان
حمید رضا سپاهی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک