علیرضا آرتا

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1375/11/16
نام تیم : مس کرمان
علیرضا آرتا

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک