علیرضا آرتا

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1375/11/16
نام تیم : مس کرمان
علیرضا آرتا

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار