رامین شکیبا

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1375/06/25
نام تیم : مس کرمان
رامین شکیبا

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر