محمد مهدی عسکری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 18
تاریخ تولد : 1370/02/11
نام تیم : مس کرمان
محمد مهدی عسکری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک