محمد مهدی عسکری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 18
تاریخ تولد : 1370/02/11
نام تیم : مس کرمان
محمد مهدی عسکری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر