بهرام رشیدفرخی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 21
تاریخ تولد : 1371/02/21
نام تیم : مس کرمان
بهرام رشیدفرخی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!