بهرام رشیدفرخی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 21
تاریخ تولد : 1371/02/21
نام تیم : مس کرمان
بهرام رشیدفرخی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک