بهرام رشیدفرخی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 21
تاریخ تولد : 1371/02/21
نام تیم : مس کرمان
بهرام رشیدفرخی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99