سید جلال عبدی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 40
تاریخ تولد : 1372/10/25
نام تیم : مس کرمان
سید جلال عبدی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان