سید جلال عبدی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 40
تاریخ تولد : 1372/10/25
نام تیم : مس کرمان
سید جلال عبدی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک