میثم تهی دست

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 33
تاریخ تولد : 1371/12/21
نام تیم : مس کرمان
میثم تهی دست

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر