میثم تهی دست

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 33
تاریخ تولد : 1371/12/21
نام تیم : مس کرمان
میثم تهی دست

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99