میثم تهی دست

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 33
تاریخ تولد : 1371/12/21
نام تیم : مس کرمان
میثم تهی دست

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک