مجتبی مقتدایی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1375/01/03
نام تیم : مس کرمان
مجتبی مقتدایی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99