مجتبی مقتدایی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1375/01/03
نام تیم : مس کرمان
مجتبی مقتدایی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!