مجتبی مقتدایی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1375/01/03
نام تیم : مس کرمان
مجتبی مقتدایی

بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 1399-1400 از نظر شما؟!