پوریا غلامی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1373/06/29
نام تیم : مس کرمان
پوریا غلامی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر