محمد رضا نقدی پور

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1374/02/11
نام تیم : مس کرمان
محمد رضا نقدی پور

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک