شروین بزرگ

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1371/01/22
نام تیم : مس کرمان
شروین بزرگ

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک