شروین بزرگ

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1371/01/22
نام تیم : مس کرمان
شروین بزرگ

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!