حسین شنانی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1370/09/20
نام تیم : مس کرمان
حسین شنانی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک