حسین شنانی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1370/09/20
نام تیم : مس کرمان
حسین شنانی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!