حسین شنانی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1370/09/20
نام تیم : مس کرمان
حسین شنانی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر