حسین شنانی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1370/09/20
نام تیم : مس کرمان
حسین شنانی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99