یاسر فیضی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1371/03/15
نام تیم : مس کرمان
یاسر فیضی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک