یاسر فیضی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1371/03/15
نام تیم : مس کرمان
یاسر فیضی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر