مجید بهروزی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1371/07/24
نام تیم : مس کرمان
مجید بهروزی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک