مجید بهروزی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1371/07/24
نام تیم : مس کرمان
مجید بهروزی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر