مجید بهروزی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1371/07/24
نام تیم : مس کرمان
مجید بهروزی

نظر شما در رابطه با بازی مس و شاهین بوشهر