محمد حسین حیدری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1372/04/20
نام تیم : مس کرمان
محمد حسین حیدری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر