فرهاد سالاری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 2
تاریخ تولد : 1365/11/19
نام تیم : مس کرمان
فرهاد سالاری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک