داوود نوشی صوفیانی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 1
تاریخ تولد : 1369/04/24
نام تیم : مس کرمان
داوود نوشی صوفیانی

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟