صادق غفاریان

مسوولیت : آنالیزور
تاریخ تولد : 1369/01/01
نام تیم : مس کرمان
صادق غفاریان

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر