صادق غفاریان

مسوولیت : آنالیزور
تاریخ تولد : 1369/01/01
نام تیم : مس کرمان
صادق غفاریان

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99