صادق غفاریان

مسوولیت : آنالیزور
تاریخ تولد : 1369/01/01
نام تیم : مس کرمان
صادق غفاریان

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!