صادق غفاریان

مسوولیت : آنالیزور
تاریخ تولد : 1369/01/01
نام تیم : مس کرمان
صادق غفاریان

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک