مسلم محسنی

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام تیم : مس کرمان
مسلم محسنی

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟