عیسی نوروزپور

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1354/11/15
نام تیم : مس کرمان
عیسی نوروزپور

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر