عیسی نوروزپور

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1354/11/15
نام تیم : مس کرمان
عیسی نوروزپور

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!