محسن جعفری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1359/07/05
نام تیم : مس کرمان
محسن جعفری

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!