محسن جعفری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1359/07/05
نام تیم : مس کرمان
محسن جعفری

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99