مهدی خانه آباد

مسوولیت : مربی بدنساز
تاریخ تولد : 1362/03/05
نام تیم : مس کرمان
مهدی خانه آباد

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر