مهدی خانه آباد

مسوولیت : مربی بدنساز
تاریخ تولد : 1362/03/05
نام تیم : مس کرمان
مهدی خانه آباد

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!